-A +A
03.04.2018
XLVI sesja Rady Miasta Ostrów Mazowiecka

W środę 4 kwietnia 2018 r. o godz. 15:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta odbędzie się XLVI sesja Rady Miasta Ostrów Mazowiecka, zwołana w trybie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i 2232 oraz z 2018 r. poz. 130).

Porządek obrad :
  1. Otwarcie sesji.
  2. Informacja o porządku obrad.
  3. Informacja Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka jako współinwestora przedsięwzięcia „ Budowa drogi powiatowej nr 2638W” w obrębie  miasta z realizacji czynności wskazanych w „Stanowisku Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 26 marca 2018 r.” podjętym na XLV sesji Rady Miasta.
  4. Zakończenie obrad.

Źródło: Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka

Data wydarzenia: 
04-04-2018 15:00

Najbliższe wydarzenia

20
Stycznia
godz. 16:00
21
Stycznia
godz. 17:00
28
Stycznia
Całodzienne