-A +A
19.02.2020
XV sesja Rady Miasta Ostrów Mazowiecka

Informujemy, że w poniedziałek 24 lutego 2020 r. o godz. 15:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta ul. 3 Maja 66 odbędzie się XV sesja Rady Miasta Ostrów Mazowiecka, zwołana w trybie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.

2. Informacja o porządku obrad.

3. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z terenu nieruchomości zamieszkałych oraz ustalenia stawki tej opłaty.

b) w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Ostrów Mazowiecka.

4. Zakończenie obrad.

Źródło: www.ostrowmaz.esesja.pl
Transmisja z obrad dostępna będzie na profilu Rada Miasta Ostrów Mazowiecka na portalu YouTube.

Data wydarzenia: 
24-02-2020 15:00