-A +A
08.09.2020
XX Mazowiecki Spinning Bugu

Koło PZW Nr 64 w Ostrowi Mazowieckiej zaprasza na XX Mazowiecki Spinning Bugu o puchar Prezesa Koła.

1. ORGANIZATOR:

- Zarząd Koła PZW Nr 64 w Ostrowi Mazowieckiej

2. MIEJSCE I TERMIN

- Zawody odbędą się 20 września 2020 r., na rzece Bug, w okolicy miasta Brok.

- W załączeniu mapka z drogami dojazdowymi do Broku, miejscem zbiórki, oraz planowanym zasięgiem łowiska.

3. CHARAKTERYSTYKA I ZASIĘG ŁOWISKA

- Brzeg płaski z dogodnym dostępem

- Głębokość 1-2 m

- Dominujące gatunki: szczupak, sandacz, sum, boleń i okoń

- Prawy brzeg ograniczony w górze ujściem rzeki Brok, a z biegiem rzeki ujściem starorzecza we wsi Bojany.

- Lewy brzeg ograniczony w górze wejściem do starorzecza, a z biegiem rzeki do odpływu z jeziora Kotło.

- Przewidywane sektory pokazane na mapce (mogą ulec zmianie).

4. ZASADY UDZIAŁU

- Zgłoszenia przyjmuje osobiście, lub telefonicznie Skarbnik Koła Nr 64 kol. Piotr Żach tel. 500 311 971, oraz P. Grażyna Żyjewska Sklep Wędkarski ul. 11 Listopada 2.

- Po potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia należy dokonać wpłaty wpisowego w wysokości 60-zł osobiście, lub przelewem na konto Nr 04 8923 0008 0000 0127 2000 0002

W przypadku wpłaty przelewem należy przed zawodami potwierdzić u skarbnika wpływ gotówki. Zapisy przyjmujemy do dnia 16.09.2020 r. 

 5.ZASADY ORGANIZACJI

- Zawody odbędą się w jednej 7 godzinnej turze, zgodnie z „Regulaminem Amatorskiego Połowu Ryb” oraz ustaleniami organizatora.

- Zawody odbędą się na żywej rybie – obowiązek posiadania siatki wędkarskiej.

6. NAGRODY

- Puchar Prezesa Koła Nr 64 w Ostrowi Mazowieckiej.

- Atrakcyjne nagrody rzeczowe. 

- Losowanie nagród niespodzianek.

7. PROGRAM ZAWODÓW

- 6:30 – 7:15 Zbiórka i rejestracja zawodników

-  7:15 – 7:30 Ceremonia otwarcia

-  7:30 – 14:30 Zawody

- 14:30 – 15:00 Obliczanie wyników

- 15:00 – 16:00 Obiad

- 16:00 – 17:00 Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród

 8.UWAGI

- W przypadku niestawienia się zawodnika opłata startowa nie będzie zwracana.

- Dopuszcza się brodzenie w woderach.

- Obowiązuje zakaz używania spodniobutów.

- Zbiórka zawodników w Restauracji „GRACJA” ul. Dąbrowskiego 38 (przy światłach).

- Każdy zawodnik obowiązany jest posiadać maseczkę lub inną osłonę twarzy.

-  W przypadku wprowadzenia zakazu imprez sportowych wpisowe będzie przesunięte na inne zawody lub na rok 2021.

- Każdy zawodnik składa do Komisji Sędziowskiej oświadczenie (wzór na stronie Okręgu Mazowieckiego) lub wypełnia przy stoliku sędziowskim.

Źródło: Zarząd Koła

Załącznik: 
ZałącznikWielkość
Image icon mapa_terenu.png20.33 KB
Data wydarzenia: 
20-09-2020 06:30
Organizator: 
Zarząd Koła PZW Nr 64 w Ostrowi Mazowieckiej