-A +A
23.09.2020
XX sesja Rady Miasta

Informujemy, że w środę 30 września 2020 r. o godz. 14:00 w budynku Starej Elektrowni ul. 11 Listopada 7 odbędzie się XX sesja Rady Miasta Ostrów Mazowiecka zwołana w trybie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713).

W związku ze stanem epidemii wywołanym wirusem SARS–CoV-2, sesja odbędzie się zgodnie z reżimem sanitarnym zalecanym przez Ministra Zdrowia.

Porządek obrad :

 1. Otwarcie sesji.
 2. Informacja o porządku obrad.
 3. Przyjęcie Protokołów z XVII, XVIII i XIX sesji.
 4. Informacja o funkcjonowaniu podstawowej opieki zdrowotnej.
 5. Informacja o funkcjonowaniu pomocy społecznej.
 6. Sprawozdanie z działalności Spółek, których organem założycielskim jest miasto Ostrów Mazowiecka : ZEC, ZGK i TBS za okres 2019 r.
 7. Informacja o realizacji budżetu miasta za okres 6 m-cy 2020 r.
 8. Stopień realizacji inwestycji miejskich przyjętych do planu na 2020 r.
 9. Podjęcie uchwał:

a) w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 r./projekt/

b) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2020-2030. /projekt/

c) zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2020 roku. /projekt/

 1. Podjęcie uchwały w sprawie  przyjęcia regulaminu parkingów miejskich./projekt/
 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmian w statucie Muzeum-Dom Rodziny Pileckich w Ostrowi Mazowieckiej ( w organizacji)./projekt/
 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany  uchwały nr XII/64/2003 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 8 grudnia 2003 r. w sprawie  powołania Młodzieżowej Rady Miasta Ostrów Mazowiecka./projekt/
 1. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulic na terenie miasta Ostrów Mazowiecka – Jana Stapińskiego i Myśliwska./projekt/
 1. Podjęcie uchwały w sprawie zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego położonego w Ostrowi Mazowieckiej./projekt/
 1. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji./projekt/
 1. Podjęcie uchwał :

a) w sprawie rozpatrzenia skargi ogólnej,/projekt/

b) w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej./projekt/

 1. Wolne wnioski i sprawy różne.
 1. Zakończenie obrad.

Transmisje z poszczególnych sesji Rady Miasta Ostrów Mazowiecka dostępne są na profilu Rada Miasta Ostrów Mazowiecka na portalu YouTube oraz na stronie www.ostrowmaz.esesja.pl

Źródło: BIP

Data wydarzenia: 
30-09-2020 14:00