-A +A
19.11.2020
XXI sesja rady miasta w trybie zdalnym

Obrady XXI sesji Rady Miasta odbyły się 18 listopada w trybie on-line z uwagi na sytuację epidemiczną. W porządku obrad znalazła się informacja burmistrza na temat sprzedaży użytkowania wieczystego nieruchomości, regulamin utrzymania czystości i porządku, uchwała w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi, a także uchwała w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta oraz informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2019/2020.

Propozycja zakupu działki w centrum miasta

Na początku obrad odbyła się obszerna dyskusja z udziałem przedsiębiorcy oferującego sprzedaż użytkowania wieczystego nieruchomości przy ul. 3 Maja 28 teren po sklepie STODOŁA vis a vis kościoła, przeznaczony na budowę stacji paliw przez firmę STACON. Radni zadawali pytania, a przedsiębiorca udzielił odpowiedzi. W dyskusji wyraźnie podniesiono, że oferowana cena jest wysoka. Oferta sprzedaży działki jest propozycją nową i była omawiana po raz pierwszy. Stąd sugestie uczestników dyskusji, aby sprawę omówić szczegółowo na posiedzeniach komisji Rady Miasta.