-A +A
24.08.2016
XXIII sesja Rady Miasta

Zawiadamiam, że  XXIII  sesja Rady Miasta Ostrów Mazowiecka, zwołana w trybie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym  ( Dz. U. z  2016 r. poz. 446 z późn. zm.), odbędzie się w dniu 26 sierpnia 2016 r. /p i ą t e k/ o godz. 1300  w sali  konferencyjnej  Urzędu Miasta ul. 3 Maja 66.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Informacja o porządku obrad.
 3. Interpelacje i zapytania radnych.
 4. Informacja o stanie realizacji inwestycji  przyjętych do planu na 2016 r.
 5. Podjęcie uchwał:

a/  w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok. /Projekt/

b/ w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2016-2023. – Załącznik do wglądu w pok. 109. /Projekt/

 1. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Planu Inwestycyjnego dla Miasta Ostrołęki i subregionu ostrołęckiego w zakresie zadań przewidzianych do realizacji na terenie Miasta Ostrów Mazowiecka. – Załącznik do wglądu w pok. 109. /Projekt/
 1. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miasta Ostrów Mazowiecka na 2016 r. /Projekt/
 1. Informacja o pracy Burmistrza Miasta jako jednoosobowego organu wykonawczego miasta w okresie między sesjami.
 1. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
 1. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych, wolne wnioski i sprawy różne.
 1. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Miasta

    /-/ Zbigniew Krych

Data wydarzenia: 
26-08-2016 13:00
Adres wydarzenia: 
ul. 3 Maja 66
Organizator: 
RM

Najbliższe wydarzenia

06
Sierpnia
godz. 10:00
10
Sierpnia
godz. 09:00
24
Sierpnia
godz. 09:00
12
Września
Całodzienne
14
Września
godz. 09:00
28
Września
godz. 09:00
12
Października
godz. 09:00
26
Października
godz. 10:00
09
Listopada
godz. 10:00
23
Listopada
godz. 10:00