-A +A
18.01.2016
XXIV Spotkanie Noworoczne

15 stycznia odbyło się tradycyjne spotkanie noworoczne, które zgromadziło liczne grono przedstawicieli różnych środowisk.

- Celem nadrzędnym jest dla mnie uczynienie z naszego miasta dobrego, perspektywicznego miejsca do życia zarówno grup społecznych jak i jednostek – mówił burmistrz Jerzy Bauer. Burmistrz dokonał podsumowania ubiegłego roku wskazując na udane projekty i inwestycji. Wśród ważnych projektów wymienił Ostrowskie Forum Rozwoju. Natomiast wśród zrealizowanych inwestycji wskazał na wykonanie 10 nowych ulic, budowę ok. 2,5 tys. m2 nawierzchni chodnika, budowę ponad 30 punktów świetlnych, czy inwestycje w gospodarkę odpadami w wysokości ok. 19,5 mln zł z czego 8,5 mln zł pochodzi z dofinansowań.

Burmistrz podkreślił znaczenie współpracy ze społecznością lokalną i dbanie o lokalne dziedzictwo historyczne. W ramach zadań o charakterze historycznym zapowiedział starania o zakup nieruchomości z domem rodzinnym Marii Ostrowskiej, żony rotmistrza Pileckiego. Realizowanie poważnych zamierzeń musi się odbywać w zgodzie i współpracy, zapewniał Burmistrz.

Spotkanie uświetnił występ Kwartetu Obsession. Występ łączący muzykę, kobiecość i dowcip tworzył show, które pozytywnie zaskakiwało publiczność.

W spotkaniu noworocznym 2016 uczestniczyli znamienici goście, a wśród nich duchowni: ks. Prałat dr Jan Okuła, ks. Kanonik Stanisław Gadomski, radny sejmiku województwa mazowieckiego Krzysztof Winiarski, honorowy obywatel Ostrowi Mazowieckiej prof. Dr hab. Adam Dobroński, dziekan wydziału nauk Ekonomicznych w Ostrowski Mazowieckiej Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku dr Dorota Ostrowska, wicestarosta ostrowski Urszula Wołosiewicz, przewodniczący rady miasta Zbigniew Krych z radnymi, wójtowie i burmistrzowie, byli burmistrzowie Ostrowi Mazowieckiej, przedstawiciele instytucji rządowych i samorządowych, przedstawiciele służb mundurowych, przedstawiciele firm, dyrektorzy i prezesi miejskich jednostek i spółek.

Najbliższe wydarzenia

26
Września
od 26.09 do 27.09
26
Września
godz. 14:00
27
Września
godz. 12:00
28
Września
godz. 09:00
12
Października
godz. 09:00
26
Października
godz. 10:00
09
Listopada
godz. 10:00
23
Listopada
godz. 10:00
14
Grudnia
godz. 10:00

Mapa Miasta