-A +A
15.02.2017
XXXI sesja Rady Miasta

Zawiadamiam, że  XXXI  sesja Rady Miasta Ostrów Mazowiecka, zwołana w trybie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym  ( t.j.  z 2016 r. Dz. U. poz. 446 z późn. zm.), odbędzie się w dniu 16 lutego 2017 r. /czwartek/ o godz. 15.00  w sali  konferencyjnej  Urzędu Miasta ul. 3 Maja 66.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Informacja o porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały  zmieniającej  uchwałę w sprawie przyjęcia Planu Inwestycyjnego dla Miasta Ostrołęki i subregionu ostrołęckiego w zakresie zadań przewidzianych do realizacji na terenie Miasta Ostrów Mazowiecka.
  4. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Miasta

/-/ Zbigniew Krych

Najbliższe wydarzenia