-A +A
24.08.2017
XXXVIII sesja Rady Miasta

Transmisję na żywo z obrad sesji Rady Miasta oglądać będzie można w internecie na stronie https://wzasiegu.pl/

30 sierpnia br.,o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta odbędzie się XXXVIII sesja Rady Miasta Ostrów Mazowiecka, zwołana w trybie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.)

Porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Informacja o porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów  z XXXVI i XXXVII sesji Rady Miasta.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Informacja o stanie realizacji inwestycji miejskich przyjętych do planu na 2017 r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. /projekt/
 7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do scalenia i podziału nieruchomości położonych w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. Józefa Bema. /projekt/
 9. Podjęcie uchwały w sprawie  nadania nazwy ulicy  na terenie miasta Ostrów Mazowiecka – Księżycowa. /projekt/
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu Inwestycyjnego dla Miasta Ostrołęki i subregionu ostrołęckiego w zakresie zadań przewidzianych do realizacji na terenie Miasta Ostrów Mazowiecka,/projekt/
 11. Informacja o pracy Burmistrza Miasta jako jednoosobowego organu wykonawczego miasta w okresie między sesjami.
 12. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
 13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych, wolne wnioski i sprawy różne.
 14. Zakończenie obrad.


Data wydarzenia: 
30-08-2017 13:00