-A +A
10.09.2019
Z wizytą we Wrocławiu na promocji oficerskiej

W dniu 6 września 2019 r., za przyczyną p. Ryszarda Ejchelkrauta, który został zaproszony przez rektora - komendanta gen. bryg. dr. hab. inż. Dariusza Skorupkę i dzięki burmistrzowi Miasta Ostrów Mazowiecka p. Jerzemu Bauerowi, Miejska Biblioteka Publiczna, a w szczególności Ostrów Mazowiecka miała swoją reprezentację podczas uroczystej promocji na pierwszy stopień oficerski Absolwentów Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu.

Pan Ryszard Ejchelkraut od wielu lat współpracuje z Biblioteką. Ostrowski pasjonat, prowadząc gawędy historyczne, przekazuje swoją pasję i ogromną wiedzę związaną z naszym regionem kolejnym pokoleniom.   

W 2013 r. p. Ryszard jako Prezes Koła Przyjaciół Szkoły Podchorążych Piechoty przekazał (jeszcze wtedy) Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych pierścień oficerski płk. Eugeniusza Żongołłowicza- komendanta SPP w Komorowie, pośmiertnie mianowanego generałem.  Pierścień przekazała p. Ryszardowi żona pułkownika. Dzięki temu Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu na podstawie decyzji Ministra Obrony Narodowej nr 133 z dnia
15 kwietnia 2014 roku, dostąpiła zaszczytu dziedziczenia tradycji Szkoły Podchorążych Piechoty w Komorowie k. Ostrowi Mazowieckiej.  W czasie promocji w lipcu 2014 r. p. Ryszard podarował Akademii odznaki, które należały do Stefana Wierzyńskiego, długoletniego instruktora i wychowawcy w SPP w Komorowie. Również podczas tej uroczystości został nadany p. Ryszardowi od rektora-komendanta tytuł „Honorowego Podchorążego” jako wyraz najwyższego wyróżnienia i uznania, zaś w listopadzie 2014 r podczas obchodów Dnia Podchorążego p. Ryszard otrzymał także od rektora- komendanta „Honorowy Kordzik”.

Ostrowski pasjonat historii uczestniczy od lat w promocji oficerskiej w Akademii we Wrocławiu. Podczas każdej wizyty, tak też było i tym razem, p. Ryszarda witano i goszczono z honorem i zaszczytem. Był bardzo przejęty i wzruszony możliwością uczestniczenia w promocji oficerskiej.

Tegorocznego aktu uroczystego promowania na pierwszy stopień oficerski 272 absolwentów dokonali: I. Zastępca Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego - gen. broni Michał Sikora, Dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej - gen. dyw. Wiesław Kukuła oraz Inspektor Szkolenia Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych - gen. dyw. Marek Sokołowski. Absolwenci, podchodząc do podium przyklękali, a promujący wypowiadali słowa „W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej mianuję Panie i Panów podporucznikami Wojska Polskiego”.
Po wygłoszeniu formuły generałowie dotykali piórem szabli lewego ramienia absolwentów. Podczas uroczystości nowo mianowani oficerowie złożyli uroczyste ślubowanie oraz odśpiewali „Pieśń Rycerską”. Znamiennym widowiskiem i znakiem radości po promocji było podrzucenie do góry nakryć głowy przez wypromowanych Absolwentów. Promocję zakończyła defilada pododdziałów biorących udział w uroczystości, na czele których maszerowały orkiestra wojskowa i kompania honorowa AWL.

W przeddzień promocji nadarzyła się niebywała okazja odwiedzenia p. Moniki Śladewskiej- sanitariuszki 27 Wołyńskiej Dywizji AK, która urodziła się w położonej niedaleko
Ostrowi Mazowieckiej- Laskowiźnie, a obecnie mieszka we Wrocławiu. Pani Monika wraz
z rodzicami jako mała dziewczynka wyjechała na Wołyń, skąd pochodziła jej mama i gdy nadeszła wojna nie wyobrażała sobie, że mogłaby nie uczestniczyć w obronie kraju. P. Monika i p. Ryszard- dwoje nieznanych sobie ludzi, podczas niedługiej, wspólnej rozmowy o minionych czasach wyglądali jakby znali się od lat. Obydwoje mają pasję, którą przekazują innym, pisząc teksty. Wymienili się nimi podczas wizyty. Było to bardzo wzruszające i ciepłe spotkanie.   

Uroczystości promocyjne w Akademii przebiegały w szczególnie podniosłej atmosferze. Wojskowy ceremoniał zapewnił nam dumę, podziw i szacunek dla Wojska Polskiego, jak również dał poczucie istnienia cząstki naszej małej ojczyzny w tak wielkiej sprawie. Możliwość życia
w wolnej Polsce to wielkie szczęście, ale i misja, do której każdy z nas może dołożyć swoją małą, regionalną cegiełkę, dając tym samym przykład młodym pokoleniom.

Agnieszka Kaczmarek