-A +A
29.11.2019
Zajęcia koszykówki w ramach programu SMOK
Po raz kolejny ruszył program SMOK, który dotyczy rozpowszechniania koszykówki wśród młodzieży działający przy  Szkole Podstawowej nr 2 w naszym mieście.
SMOK to Szkolny Młodzieżowy Ośrodek Koszykówki, który daje możliwość przygotowania ogólnorozwojowego i sprawnościowego dzieci uczestniczących w realizacji programu, a finansowany jest przez Polski Związek Koszykówki ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.
Na zajęcia SMOK uczęszczają uczniowie klas IV-V oraz dzieci z klas I-III. Obecnie ostrowska grupa liczy 51 uczestników. Każda z grup spotyka się dwa razy w tygodniu, aby podnosić umiejętności koszykarskie, sprawność i pozytywne nawyki ruchowe. Zawodnicy wzięli udział w pokazie nowoczesnych metod treningowych, poprowadzonym przez profesora Tadeusza Hucińskiego oraz Tomasza Wilczewskiego. Swoje zdobyte umiejętności zaprezentowali w turnieju koszykówki 3x3.
Trenerzy prowadzący zajęcia uczestniczyli w profesjonalnie przygotowanym, na wysokim poziomie merytorycznym szkoleniu, które odbyło się w listopadzie.
Zajęcia w ramach projektu SMOK odbywają się bezpłatnie, zarówno na obiektach szkolnych jak i Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej. Polski Związek Koszykówki dostarczył sprzęt sportowy dzięki , któremu treningi są bardziej urozmaicone oraz dostosowane do możliwości i potrzeb dzieci w każdym wieku.