-A +A
19.06.2018
Zakończyła się budowa ul. Wiatracznej i Piłsudskiego

Komisja składająca się z inwestora, wykonawcy i nadzoru inwestycyjnego, przy udziale burmistrza Jerzego Bauera oraz zastępcy burmistrza Zbigniewa Chrupka, dokonała odbioru ul. Wiatracznej i odcinka ul. Piłsudskiego. Odbiór ulic odbył się 15 czerwca.

Odcinek ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego wykonany został z kostki betonowej wibroprasowanej grubości 8 cm na podsypce piaskowo - cementowej oraz podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. Długość zbudowanej jezdni wynosi 52 mb. Wody opadowe z powierzchni jezdni odprowadzono do kanalizacji deszczowej ul. Piłsudskiego.

Wykonane zostało również 261,60 m odcinka ul. Wiatracznej, wybudowananej w podobnej technologii do ul. Piłsudskiego. W ramach realizacji inwestycji wykonano także kanalizację deszczową o długości 289 mb podłączoną do ośmiu studni chłonnych.

Wykonawcą obydwu ulic był Zakład Robót Budowlano-Drogowych Andrzej Pecura.