-A +A
11.05.2018
Zakończyła się budowa ulicy Matejki

Komisja składająca się z inwestora, wykonawcy i nadzoru inwestycyjnego, przy udziale burmistrza Jerzego Bauera oraz zastępcy Zbigniewa Chrupka, dokonała odbioru końcowego ulicy Jana Matejki wraz z infrastrukturą techniczną.

Oddana do użytku ulica ma 177 metrów bieżących nowej nawierzchni wykonanej z betonowej kostki brukowej. Droga jest dwukierunkowa, ma 6 metrów szerokości, wraz z chodnikiem jednostronnym o szerokości 2 metrów. Poza utwardzeniem drogi wykonane zostało powierzchniowe odwodnienie ulicy, z odprowadzeniem wód opadowych do systemu kanalizacji deszczowej oraz do studni chłonnych.

Inwestycję zrealizował Zakład Robót Budowlano-Drogowych Tomasz Dawidowski.

Koszt inwestycji wyniósł  339 158,14 zł.

Odbiór ulicy odbył się 10 maja 2018 r.