-A +A
19.10.2018
Zakończyły się prace na ulicy Łącznej

Do dyspozycji mieszkańców zostało oddanych 451 metrów bieżących nowej nawierzchni ulicy Łącznej. To jedna z najdłuższych ulic w mieście. Jej wykonanie zostało podzielone na etapy. Zakończyła się realizacja odcinka od ul. Wąskiej do działki nr ew. 136. Prace obejmowały wykonanie nawierzchni z kostki brukowej, ale także regulacje wysokościowe istniejących urządzeń infrastruktury podziemnej oraz usunięcie kolizji z sieciami elektroenergetycznymi i teletechnicznymi. Obecnie w fazie projektowej jest odcinek od działki nr ew. 136 do ul. Stacyjnej.

Komisja składająca się z inwestora i wykonawcy, przy udziale burmistrza Jerzego Bauera, zastępy burmistrza Zbigniewa Chrupka oraz dyrektora Wydziały Rozwoju Gospodarczego Daniela Choinki 17 października dokonała odbioru wspomnianego odcinka ulicy.

Inwestycję o wartości 818 394,10 złotych zrealizował Zakład Robót Budowlano-Drogowych Tomasz Dawidowski. Funkcję Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji zadania pełnił Zdzisław Brzostek.