-A +A
01.01.2021
Zawieszenie poboru opłaty targowej

Od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 r. ulega zawieszeniu pobór opłaty targowej w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 9 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 2255).

Źródło: Wydział Rozwoju Gospodarczego