-A +A
10.10.2016
Zbiórka na stypendia w XVI Dniu Papieskim

Inicjatorem krzewienia Bożego miłosierdzia w formie fundowania stypendiów młodzieży z rodzin mniej sytuowanych lub też zupełnie ubogich, był św. Jan Paweł II. Jego zamysłem było niesienie pomocy wszystkim tym, którzy chcą się uczyć, kształcić i studiować, mimo, że nie mają do tego odpowiednich środków. Wychodząc na przeciw wyzwaniom czasu, u kresu swego życia zapoczątkował szlachetną ideę, która odbiła się echem w całym świecie, i po dzień dzisiejszy, w okolicach rocznicy jego wyboru na Stolicę Apostolską, jest realizowana i z rozmachem podejmowana. Mając potwierdzenie u jego kolejnych papieskich następców, Benedykta XVI i Franciszka, ochoczo i szczodrze jest wspierana przez wiernych Kościoła powszechnego.

Również wspólnota p.w. Chrystusa Dobrego Pasterza, jak co roku włączyła się w Dzieło Nowego Tysiąclecia i wsparła anonimowych młodych ludzi, którzy pragną zdobywać odpowiednie wykształcenie, które pozwoliło by im lepiej wystartować w życiu i bardziej być przydatnym społeczeństwu. Ich młodsi koledzy i koleżanki ze Szkolnego Koła Caritas przy GP nr1 w Ostrowi Mazowieckiej i naszej parafii, zwarci i gotowi, z sercem i zaangażowaniem, z poświęceniem chwili czasu i z porywem ducha otwartego na miłosierdzie, stanęli jak zawsze pod drzwiami świątyni, ustrojeni w chusty z logo Caritas i z dowodem przynależności do struktur Caritas diecezji łomżyńskiej, by na ten zbożny i bardzo humanitarny cel pozbierać do skarbonek jakieś fundusze. Od brzęku grosików aż po szelest wrzucanych banknotów objawiało się piękne świadectwo miłości miłosiernej, przede wszystkim tych ofiarowujących, ale też tych młodych, którzy dziękowali za każdy dar serca.

Tegoroczne hasło akcji „Św. Jan Paweł – bądźcie świadkami miłosierdzia” jako żywo oddaje w pełni charakter ofiarności, pamięci i solidarności naszych parafian, którzy jak zawsze stają na wysokości zadania i nie przechodzą obojętnie wobec ewangelicznego „obitego przez los schodzącego z Jerozolimy do Jerycha”, ale chcą dać szansę i choć namiastkę Bożej sprawiedliwości. Słowa z homilii św. Jana Pawła II, wygłoszonej w 2002 roku podczas mszy świętej w Łagiewnikach, gdzie konsekrował tamtejsze sanktuarium, mają swoje odzwierciedlenie w żywym praktykowaniu wiernych Kościoła ostrowskiego miłości bliźniego: „Tam, gdzie panuje nienawiść, gdzie brak szacunku dla życia i godności człowieka, potrzeba miłosierdzia, aby wszelka niesprawiedliwość na świecie znalazła kres w blasku prawdy”. Ilekroć pozytywnie odpowiadamy na papieskie wezwanie i dajemy coś z siebie, tylekroć Jan Paweł II jako żyw staje pośród nas, a jego nauczanie nie idzie w las, tylko w nas. Każde ufundowane stypendium to nowy zastęp ludzi mądrych i Bożych. Oby nie brakowało jak dzisiaj ofiarnych, szczerych i dzielących się sobą, czasem, chęcią oraz materialnymi środkami.

                                                                                                        ks. Jan 

Najbliższe wydarzenia

13
Lipca
godz. 09:00
27
Lipca
godz. 09:00
10
Sierpnia
godz. 09:00
24
Sierpnia
godz. 09:00
12
Września
Całodzienne
14
Września
godz. 09:00
28
Września
godz. 09:00
12
Października
godz. 09:00
26
Października
godz. 10:00