-A +A
23.10.2019
ZEC tematem rozmów Miasta i Spółdzielni „Nasz Dom”

W ostatnim czasie podjęta została na nowo inicjatywa uregulowania spraw własnościowych dotyczących Zakładu Energetyki Cieplnej w Ostrowi Mazowieckiej pomiędzy Miastem Ostrów Mazowiecka i Spółdzielnią Mieszkaniową „Nasz Dom”. Problem ten trwa od czasu komunalizacji majątku po byłym Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej (obecnie ZEC Ostrów Mazowiecka).

Spotkanie w tej sprawie odbyło się w Ratuszu Miejskim 16 października. Oprócz kierownictwa samorządu z Burmistrzem Miasta wzięli w nim udział również przedstawiciele Spółdzielni Mieszkaniowej „Nasz Dom” - Zarząd i przewodnicząca Rady Nadzorczej oraz przedstawiciele Zakładu Energetyki Cieplnej.

Regulowanie spraw własnościowych związanych z miejską ciepłownią przy ul. Lipowej wynika z potrzeby rozbudowy, modernizacji i podniesienia efektywności infrastruktury ZEC. Ma to związek z polityką klimatyczną Unii Europejskiej i rosnącymi wymaganiami w zakresie czystego powietrza.

Wydział Rozwoju Gospodarczego