-A +A
24.02.2020
Zmarł Edward Adam Radwański

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Ś.P. Edwarda Adama Radwańskiego, Honorowego Obywatela Miasta Ostrów Mazowiecka.

Rodzinie oraz Przyjaciołom składamy wyrazy najgłębszego współczucia.

Edward Adam Radwański urodził się 13 stycznia 1929 roku w Ostrowi Mazowieckiej w rodzinie o dużych tradycjach patriotycznych i wybitnych zasługach dla naszego miasta. Już od najmłodszych lat wychowywał się w atmosferze pracy dla dobra kraju i miejscowej społeczności. W Ostrowi ukończył szkołę podstawową oraz uzyskał małą maturę w ostrowskim Gimnazjum. W okresie pobytu w Ostrowi położył istotne zasługi dla społeczności naszego miasta, biorąc czynny udział w reaktywacji harcerstwa w latach 1944 -1947 , a więc w okresie rozpoczynającej się komunistycznej indoktrynacji, szczególnie silnie ukierunkowanej na środowisko młodzieży szkolnej, w tym na ZHP. W tych trudnych powojennych czasach Edward Radwański był organizatorem życia harcerskiego, co miało istotny wpływ na kształtowanie postaw patriotycznych młodzieży, zwłaszcza Liceum Ogólnokształcącego. Po aresztowaniu przez UB komendanta ostrowskiego Hufca ZHP - prof. Piotra Relugi, był organizatorem i komendantem wielu obozów harcerskich dla ostrowskiej młodzieży (Dudy, Brok, Bojany, Płock). Ponownie (po okresie okupacji) zorganizował i dowodził w latach 1944-1947 Harcerskim Oddziałem Pożarniczym (HOP), będącym istotnym uzupełnieniem kadr ostrowskiej Ochotniczej Straży Pożarnej. Po zdobyciu świadectwa dojrzałości w warszawskim Liceum im. Władysława IV, ukończył studia inżynierskie w Politechnice Warszawskiej, z którą związał się na cały okres pracy zawodowej, uzyskując stanowisko docenta. Mimo rozlicznych zajęć, nie zapomniał o swoim rodzinnym mieście. Szczególnie pasjonowała go praca z młodzieżą. Wielokrotnie odbywał spotkania z uczniami Liceum Ogólnokształcącego, oraz uczestniczył w utworzeniu i pracach Koła Wychowanków i Absolwentów Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego w Ostrowi Mazowieckiej, za co społeczność „Kopernika” zaliczyła go do grona wybitnych wychowanków tego Liceum. Uchwałą Rady Miasta z dnia 15 marca 2017 roku otrzymał Honorowe Obywatelstwo Miasta Ostrów Mazowiecka.