-A +A
26.06.2020
Zmiana siedziby komisji wyborczej nr 1

Na wniosek Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka Komisarz Wyborczy w Ostrołęce I Postanowieniem Nr 5/2020 z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie podziału Miasta Ostrów Mazowiecka na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w mieście Ostrów Mazowiecka, dokonał zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej nr 1.

Obwodowa komisja wyborcza Nr 1 działająca dotychczas w LOK na ul. Różańskiej zmieniła siedzibę na Muzeum Dom Rodziny Pileckich (w organizacji) przy ul. Warszawskiej 4. Wejście od strony ul. Warszawskiej oraz przez Ogródek Jordanowski.