-A +A
15.05.2020
Zmiany w programie "Czyste powietrze"

Od 15 maja 2020 r. wchodzą w życie zmiany w programie “Czyste powietrze”

Kto może skorzystać z nowego programu "Czyste powietrze"

Beneficjenci zostali podzieleni na dwie grupy uprawnione do dofinansowań o różnej wysokości.

1. Podstawowe dofinansowanie otrzymają osoby mające roczny dochód nieprzekraczający 100 000 zł.

2. Podwyższony poziom dofinansowania dotyczy osób, których przeciętny miesięczny dochód na jednego członka ich gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydawanym przez organ samorządu nie przekracza kwoty:

  • 1400 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
  • 1960 zł w gospodarstwie jednoosobowym, 30-krotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę (osoby prowadzące działalność gospodarczą).

Beneficjenci, kwalifikujący się do podstawowego poziomu dofinansowania mogą liczyć na wsparcie do kwoty 20 tys. zł. Jeżeli inwestycja obejmuje bardziej efektywne źródło ogrzewania, czyli pompę ciepła – wtedy można dostać do 25 tys. zł, a jeśli do tego instalowane są panele fotowoltaiczne, to łączna wypłata sięgnie nawet 30 tys. zł.

Będzie można finansować przedsięwzięcia rozpoczęte do 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, przy czym data ich rozpoczęcia nie może być wcześniejsza niż 15 maja br. Zmieniona wersja programu umożliwia także wsparcie inwestycji już zakończonych.

Do podwyższonego poziomu dofinansowania – do 37 tys. zł – uprawnieni będą ci o przeciętnym dochodzie na jedną osobę w gospodarstwie domowym nieprzekraczającym 1 400 zł (gospodarstwa wieloosobowe) lub 1 960 zł (gospodarstwa jednoosobowe).

W załączeniu dostęp do materiałów Czystego Powietrzana str. YouTube:

Dodatkowo również na stronie www.wfosigw.pl dostępne są materiały dotyczące nowego naboru.

Załącznik: 
ZałącznikWielkość
PDF icon Czyste Powietrze - ulotka505.48 KB