-A +A
20.04.2017
Zmiany w RIT tematem sesji

Wczoraj odbyła się nadzwyczajna sesja Rady Miasta zwołana w celu wprowadzenia zmian w Planie Inwestycyjnym Miasta Ostrołęki i subregionu ostrołęckiego. Konieczne było podjęcie uchwały z uwagi na wprowadzenie zmian w Planie przez jednego z Partnerów oraz przystąpienia do niego nowego Partnera - Miasta Przasnysz.

Uchwała została podjęta jednogłośnie przez wszystkich radnych obecnych na sesji w dniu 19 kwietnia.  

Miasto Ostrów Mazowiecka wraz z samorządami oraz innymi podmiotami funkcjonującymi na terenie subregionu ostrołęckiego realizują porozumienie o współpracy, które ma na celu wzmocnienie ich potencjału. Dzięki zawartemu porozumieniu Partnerzy mają możliwość ubiegania się o środki unijne w ramach konkursów dedykowanych subregionom województwa mazowieckiego lub korzystać z preferencji punktowych w ogólnodostępnych konkursach. Najlepszym przykładem korzyści wynikających z uczestnictwa w RIT są projekty, na które Miasto Ostrów Mazowiecka otrzymało dofinansowanie tj. „Kultura pod Napięciem”, „Ochrona zabytkowego budynku „Jatek” i nadanie mu nowych funkcji kulturalnych” oraz „Budowa ścieżek rowerowych na terenie Miasta Ostrów Mazowiecka”.

Najbliższe wydarzenia

21
Kwietnia
godz. 08:00
21
Kwietnia
godz. 18:00
22
Kwietnia
godz. 13:00
22
Kwietnia
godz. 18:00
23
Kwietnia
godz. 10:00
23
Kwietnia
godz. 10:00