-A +A
20.04.2017
Zmiany w RIT tematem sesji

Wczoraj odbyła się nadzwyczajna sesja Rady Miasta zwołana w celu wprowadzenia zmian w Planie Inwestycyjnym Miasta Ostrołęki i subregionu ostrołęckiego. Konieczne było podjęcie uchwały z uwagi na wprowadzenie zmian w Planie przez jednego z Partnerów oraz przystąpienia do niego nowego Partnera - Miasta Przasnysz.

Uchwała została podjęta jednogłośnie przez wszystkich radnych obecnych na sesji w dniu 19 kwietnia.  

Miasto Ostrów Mazowiecka wraz z samorządami oraz innymi podmiotami funkcjonującymi na terenie subregionu ostrołęckiego realizują porozumienie o współpracy, które ma na celu wzmocnienie ich potencjału. Dzięki zawartemu porozumieniu Partnerzy mają możliwość ubiegania się o środki unijne w ramach konkursów dedykowanych subregionom województwa mazowieckiego lub korzystać z preferencji punktowych w ogólnodostępnych konkursach. Najlepszym przykładem korzyści wynikających z uczestnictwa w RIT są projekty, na które Miasto Ostrów Mazowiecka otrzymało dofinansowanie tj. „Kultura pod Napięciem”, „Ochrona zabytkowego budynku „Jatek” i nadanie mu nowych funkcji kulturalnych” oraz „Budowa ścieżek rowerowych na terenie Miasta Ostrów Mazowiecka”.

Najbliższe wydarzenia

26
Czerwca
godz. 09:30
26
Czerwca
godz. 14:00
28
Czerwca
godz. 13:00
10
Lipca
godz. 09:30
24
Lipca
godz. 09:30
28
Sierpnia
godz. 09:30
11
Września
godz. 09:30
25
Września
godz. 09:30
09
Października
godz. 09:30
23
Października
godz. 09:30

Ostrów Mazowiecka moje miasto

XV Dni Ostrowi Mazowieckiej