-A +A
Ostrowskie Forum Rozwoju

Ostrowskie Forum Rozwoju ma na celu tworzenie płaszczyzny do wymiany myśli, dobrych praktyk i poszukiwania innowacyjnych rozwiązań w przestrzeni samorządowej i biznesowej. Zostało zainicjowane przez Burmistrza Jerzego Bauera w 2015 roku. W spotkaniach na temat kierunków rozwoju Ostrowi Mazowieckiej bierze udział każdorazowo około 200 uczestników, w tym posłowie, lokalni i regionalni samorządowcy, przedsiębiorcy oraz przedstawiciele instytucji.

Miasto Ostrów Mazowiecka zostało nagrodzone prestiżowym tytułem Najwyższa Jakość Quality International 2017.

Wyróżnienie zostało przyznane w kategorii QI Product – Produkt Najwyższej Jakości.

Godłem QI 2017 nagrodzony został Produkt Konferencyjny - Ostrowskie Forum Rozwoju.

Kapituła Programu, wysoko oceniła i nagrodziła działania związane z zaangażowaniem Samorządu Ostrowi Mazowieckiej w doskonalenie procedur organizacyjnych w realizacji przedsięwzięcia, a także realizowaniem skutecznej polityki zarządzania we wszystkich aspektach działalności Urzędu Miasta w Ostrowi Mazowieckiej, a zwłaszcza w zakresie przedmiotu konkursowego zgłoszenia.

Najwyższa Jakość QI 2017, to największy Program projakościowy w Polsce, który realizowany jest pod patronatem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Katedry Zarządzania Jakością Uniwersytetu Ekonomicznego  w Krakowie oraz Polskiego Komitetu Normalizacyjnego . 


Artykuły na temat Ostrowskiego Forum Rozwoju:

Informacje na temat Ostrowskiego Forum Rozwoju www.facebook.com/ostrowskieforumrozwoju

Kontakt:

Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka
ul. 3 Maja 66
07-300 Ostrów Mazowiecka
tel. 29 679 54 66
ofr@ostrowmaz.pl


Mapa Miasta