-A +A
Baza danych

 „Mapa aktywności organizacji pozarządowych” jest wykazem organizacji pozarządowych działających na terenie miasta Ostrów Mazowiecka. Wykaz opracowano w celu systematycznego przekazywania mieszkańcom oraz wszystkim podmiotom zainteresowanym działalnością pożytku publicznego, aktualnych informacji o organizacjach pozarządowych działających na terenie naszego Miasta  i na rzecz jego mieszkańców.

Żeby znaleźć się na „Mapie” należy wypełnić Ankietę i przesłać  na adres e-mail: poczta@ostrowmaz.pl lub pocztą: Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka,
ul. 3 Maja 66, 07-300 Ostrów Mazowiecka

Informacje można uzyskać w Wydziale Oświaty, Kultury i Integracji Społecznej, tel. 29 679 54 53 lub -63

Zachęcamy organizacje pozarządowe do tworzenia „Mapy aktywności organizacji pozarządowych działających na terenie Miasta Ostrów Mazowiecka”.


Dotychczas w „Mapie Aktywności” znalazły się następujące organizacje:

 1. Fundacja AMF Nasza Droga
 2. Klub Abstynenta „TANTAL”
 3. Ludowy Klub Sportowy „OSTROWIANKA" w Ostrowi Mazowieckiej
 4. Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Ostrowi Mazowieckiej
 5. Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Ostrowi Mazowieckiej
 6. Okręg Mazowiecki Polskiego Związku Wędkarskiego Koło nr 64 w Ostrowi Mazowieckiej
 7. „SOKÓŁ” Ostrów Mazowiecka
 8. Ostrowskie Stowarzyszenie na Rzecz Bezpieczeństwa Miasta i Powiatu
 9. Ostrowskie Stowarzyszenie Razem-Więcej
 10. Ostrowskie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „Rodzina”
 11. Ostrowskie Towarzystwo Inicjatyw Kulturalno Oświatowych „OTIKO”
 12. Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej Oddział Terenowy w Ostrowi Mazowieckiej
 13. Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Powiatowy Ostrowi Mazowieckiej
 14. Polski Związek Niewidomych Okręg Mazowiecki Koło Terenowe Ostrów Mazowiecka
 15. Spółdzielnia Socjalna „Amelia”
 16. Stowarzyszenie „Bezpieczny Powiat Ostrowski”
 17. Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych Koło nr 5 Ostrów Mazowiecka
 18. Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych "ISKIERKA"
 19. Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Przystań”
 20. Stowarzyszenie Promujące Abstynencję i Zdrowy Styl Życia „Zacznij od Nowa”
 21. Stowarzyszenie Przewoźników Krajowych i Międzynarodowych oraz Spedytorów Ziemi Ostrowskiej
 22. Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Specjalnej Troski „Podaruj Uśmiech”
 23. Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej
 24. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Ostrowi Mazowieckiej
 25. Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych Koło Miejsko-Gminne w Ostrowi Mazowieckiej
 26. Związek Sybiraków w Ostrowi Mazowieckiej
 27. Ostrowskie Stowarzyszenie „Ludzie z Pasją”

 

Mapa Miasta