-A +A
Kultura

Działalnością kulturalną w mieście zajmują się:

Miejski Dom Kultury jest instytucją kultury działająca w Ostrowi Mazowieckiej, którego celem i zadaniem jest upowszechnianie kultury w społeczeństwie, edukacja kulturalna, tworzenie dóbr kultury, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych, tworzenie warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego i kształtowanie wzorów aktywnego uczestnictwa w kulturze.

Siedziba Miejskiego Dom Kultury znajduje się w budynku przy ul. 3 Maja 50. Kino „Ostrovia” prowadzone przez Miejski Dom Kultury ma swoją siedzibę przy ul. 11 Listopada 5.

Miejski Dom Kultury prowadząc swoją działalność współpracuje z Miastem Ostrów Mazowiecka, Miejską Biblioteką Publiczną, Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Środowiskowym Domem Samopomocy i innymi jednostkami miasta. Spotkania Klubów Seniora odbywają się w Centrum Dialogu Społecznego na ul. Partyzantów 7 a.  Wykłady Uniwersytet Trzeciego Wieku Miejskiego Domu Kultury odbywają się w kinie „Ostrovia”. W ramach prowadzonych działań na rzecz społeczności lokalnej Miejski Dom Kultury współpracuje z przedszkolami, szkołami i instytucjami pozarządowymi działającymi w Ostrowi Mazowieckiej i na terenie powiatu.

Miejski Dom Kultury w Ostrowi Mazowieckiej jako jednostka Miasta Ostrów Mazowiecka prowadzi szeroko pojętą działalność kulturalną dla mieszkańców i gości miasta.

W Miejskim Domu Kultury prowadzone są zajęcia :
- plastyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych; Pracownia Małego Artysty, Pracownia Plastyczna dla młodzieży, sekcja plastyczna UTW,
- taneczne w zespołach: Zespół Pieśni i Tańca „ BezWianka”,  Zament, , Mini Zament, Zamenciki I,  Zamenciki II, Chaos, Rytmika Smyka, Dziecięcy Zespół Ludowy,
- wokalne: Ostrowskie Studio Piosenki, Zespół Retro Band, zajęcia kształcenia słuchu i teorii muzyki,
- muzyczne : kwartet gitarowy i zajęcia indywidulane,
- teatralne: dziecięco - młodzieżowa grupa teatralna, grupa teatralna UTW,
- zajęcia rekreacyjno - zdrowotne : Aerobik „Bądź FiT”, AQA  Aerobik,
- młodzieżowej grupy PaT.

W Miejskim Domu Kultury prowadzony jest Uniwersytet Trzeciego Wieku w ramach którego odbywają się  cyklicznie w każdy wtorek  wykłady i działają sekcje: literacka, zdrowego stylu życia, turystyczna, plastyczna, krawiecka, kulinarna, fotograficzna, prowadzone są zajęcia rekreacyjno-taneczne.

Nie zależnie od działań UTW w Miejskim Domu Kultury funkcjonują Kluby: Seniora „ Złota Jesień”, Seniora „ Pogodna Przystań”, Kolorowej Nitki, Wolontariusza.

Poniedziałki w MDK przeznaczone są na realizację spotkań z gwiazdą, spektakli teatralnych, koncertów muzyki rozrywkowej, młodzieżowej i klasycznej.

Miejski Dom Kultury w ramach oferty programowej organizuje w ciągu roku: Koncerty Noworoczne, Koncert dla Babci i Dziadka, młodzieżowe przeglądy i koncerty feryjne, koncerty z okazji: Walentynek, Dnia Kobiet, Dnia Matki, Dnia Dziecka, Koncert Wiosenny, Ogólnopolski Festiwal Polskiej Piosenki Filmowej, konkursy: Warszawska Syrenka, Miejsce Urodzenia, program „Wakacje z MDK”, współorganizacja Dni Ostrowi Mazowieckiej, OstrowMaz Rock Festiwal, Wakacyjny Festiwal DJ, Standardy nie tylko Jazzowe, Ogólnopolski Festiwal Tańca „ Wirujący Krąg”, Spotkanie ze Świętym Mikołajem.

Kino "OSTROVIA" prowadzone przez Miejski Dom Kultury pracuje w ramach ogólnopolskiej sieci kin studyjnych i lokalnych. Po cyfryzacji w październiku 2012 roku wyświetla filmy na nośnikach cyfrowych. Pozwala to zapewnić mieszkańcom miasta aktualny i atrakcyjny repertuar filmowy łącznie z seansami premierowymi filmów polskich, europejskich i światowych.

Od 1928 roku działa Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Dąbrowskiej, licząca ponad 90 tys. woluminów, organizująca wystawy, spotkania z ludźmi kultury oraz koncerty muzyki klasycznej na Letniej Scenie. Biblioteka gromadzi dokumenty z życia miasta i jego mieszkańców.

Ofertę kulturalną w mieście wzbogaca teatr amatorski Scena „Kotłownia”, oferujący swoim widzom liczne premiery, koncerty i przedstawienia z udziałem znanych polskich aktorów.

Miejskie uroczystości ubarwia i uatrakcyjnia Młodzieżowa Orkiestra Dęta biorąca swój początek z powstałej w 1904 roku, orkiestry strażackiej. W jej repertuarze znajdują się utwory muzyki poważnej, marszowej, rozrywkowej i biesiadnej, oraz pokazy musztry paradnej.

Kontakt z Urzędem

  • Adres: ul. 3 Maja 66
    07-300 Ostrów Mazowiecka
  • Informacja: 29 679 54 50
    E-mail: poczta@ostrowmaz.pl

czytaj więcej

Plan Miasta

Mapa Miasta