-A +A
Mapa aktywności

Zachęcamy organizacje pozarządowe do aktualizacji danych na „Mapie aktywności organizacji pozarządowych działających na terenie Miasta Ostrów Mazowiecka"

„Mapa aktywności organizacji pozarządowych” stanowi zestaw informacji o działających na terenie miasta Ostrów Mazowiecka, współpracujących lub zainteresowanych współpracą z Miastem organizacjach pozarządowych w rozumieniu przepisów art.3 ust.2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.  Wykaz opracowano po raz pierwszy w 2012 roku i od tego czasu jest systematycznie aktualizowany. Mapa aktywności jest dla organizacji pozarządowych jedną z form promocji, szansą szerszego zaprezentowania swojej działalności, także podjęcia współpracy z innymi organizacjami. Informacje na mapie nanoszone są na podstawie ankiety. Organizacje mogą w dowolnym terminie złożyć ankietę w celu wpisania ich na "Mapę aktywności organizacji pozarządowych" lub aktualizacji danych. Zapraszamy wszystkich, którzy jeszcze nie skorzystali z tej formy promocji  do wypełnienia  ankiet i przesłania na adres: poczta@ostrowmaz.pl lub pocztą: Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka, ul. 3 Maja 66, 07-300 Ostrów Mazowiecka co pozwoli na aktualizację i poszerzenie istniejącej mapy.

Informacje można uzyskać w Wydziale Oświaty, Kultury i Integracji Społecznej, tel. 29 679 54 63

Dotychczas w „Mapie Aktywności” znalazły się następujące organizacje:

 1. Fundacja AMF Nasza Droga
 2. Klub Abstynenta „TANTAL”
 3. Ludowy Klub Sportowy „OSTROWIANKA" w Ostrowi Mazowieckiej
 4. Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Ostrowi Mazowieckiej
 5. Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Ostrowi Mazowieckiej
 6. Okręg Mazowiecki Polskiego Związku Wędkarskiego Koło nr 64 w Ostrowi Mazowieckiej
 7. „SOKÓŁ” Ostrów Mazowiecka
 8. Ostrowskie Stowarzyszenie na Rzecz Bezpieczeństwa Miasta i Powiatu
 9. Ostrowskie Stowarzyszenie Razem-Więcej
 10. Ostrowskie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „Rodzina”
 11. Ostrowskie Towarzystwo Inicjatyw Kulturalno Oświatowych „OTIKO”
 12. Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej Oddział Terenowy w Ostrowi Mazowieckiej
 13. Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Powiatowy Ostrowi Mazowieckiej
 14. Polski Związek Niewidomych Okręg Mazowiecki Koło Terenowe Ostrów Mazowiecka
 15. Spółdzielnia Socjalna „Amelia”
 16. Stowarzyszenie „Bezpieczny Powiat Ostrowski”
 17. Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych Koło nr 5 Ostrów Mazowiecka
 18. Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych "ISKIERKA"
 19. Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Przystań”
 20. Stowarzyszenie Promujące Abstynencję i Zdrowy Styl Życia „Zacznij od Nowa”
 21. Stowarzyszenie Przewoźników Krajowych i Międzynarodowych oraz Spedytorów Ziemi Ostrowskiej
 22. Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Specjalnej Troski „Podaruj Uśmiech”
 23. Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej
 24. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Ostrowi Mazowieckiej
 25. Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych Koło Miejsko-Gminne w Ostrowi Mazowieckiej
 26. Związek Sybiraków w Ostrowi Mazowieckiej
 27. Ostrowskie Stowarzyszenie „Ludzie z Pasją”

 

Mapa Miasta