-A +A
Ogłoszenia

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 27.03.2017 r. o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Wiele dróg – jeden szlak”

Druki do pobrania:
Formularz zgłoszenia uwag do oferty

Oferta realizacji zadania publicznego pn. „Wiele dróg – jeden szlak”

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 15 marca 2017 roku, w sprawie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych realizowanych w 2017 roku w Ramach Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oaz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Zaproszenie przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach Komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku prowadzonym przez Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka, ogłoszonym w dniu 7 lutego 2017 roku

Druki do pobrania:

Zarządzenie w sprawie otwartego konkursu ofert na zadania realizowane w 2017 roku przez organizacje pozarządowe na terenie Miasta Ostrów Mazowiecka

Wzór oferty


Ogłoszenie Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie świadczenia usług opiekuńczych na terenie Miasta Ostrów Mazowiecka w 2017 roku.


Zaproszenie przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie świadczenia usług opiekuńczych na terenie Miasta Ostrów Mazowiecka w 2017 roku, ogłoszonym w dniu 18 listopada 2016 roku

Druki do pobrania:

zarządzenie

wzór oferty

Ogłoszenie  Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 19 maja  2016 roku w sprawie wyników otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych realizowanych w 2016 roku w ramach Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2015

Zarządzenie nr 39/2016 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia  08  kwietnia 2016 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania realizowane w 2016 roku przez organizacje pozarządowe.

Zaproszenie przedstawicieli organizacji pozarządowych  do udziału w pracach komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2016 roku prowadzonym przez Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka, ogłoszonym w dniu 08 kwietnia 2016 roku.


Wyniki konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zarządzenie Nr 16 /2016 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu Rocznego Programu Współpracy Miasta Ostrów Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego o wolontariacie na 2016 r.

formularz zgłaszania opini

projekt uchwały


Ogłoszenie Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w tym: świadczenie usług opiekuńczych na terenie miasta Ostrów Mazowiecka w roku 2016

Wyniki konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie


Zaproszenie przedstawicieli organizacji pozarządowych  do udziału w pracach komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w 2016 roku organizowanym przez Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka, ogłoszonym w dniu 15 października 2015 roku


Zarządzenie Nr 134/2015Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 22 października 2015r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu Rocznego Programu Współpracy Miasta Ostrów Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016r.

Załącznik nr 1 - formularz zgłaszania opinii

Załącznik nr 2 - Program 2016 rok. - projekt


BURMISTRZ MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA Ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w  2016 roku oraz zaprasza do składania ofert.       


Ogłoszenie  Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 10  kwietnia  2015 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych realizowanych  w 2015 roku w ramach Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.


Ogłoszenie  Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 20 lutego 2015 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych realizowanych  w 2015 roku w ramach Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.


Kontakt z Urzędem

  • Adres: ul. 3 Maja 66
    07-300 Ostrów Mazowiecka
  • Informacja: 29 679 54 50
    E-mail: poczta@ostrowmaz.pl

czytaj więcej

Plan Miasta

Mapa Miasta