-A +A
Ogłoszenia
Załączniki:

  1. Zaproszenie przedstawicieli organizacji pozarządowych  do udziału w pracach komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej - świadczenie usług opiekuńczych na terenie Miasta Ostrów Mazowiecka w 2019 roku, ogłoszonym przez Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka  w dniu 14 listopada 2018 roku.
  2. Wzór oferty

  1. Oferta realizacji zadania publicznego
  2. Formularz zgłoszenia uwag do oferty

Mapa Miasta