-A +A
Ogłoszenia

Druki do pobrania:
Formularz zgłoszenia uwag do oferty

Oferta realizacji zadania publicznego pn. „Wiele dróg – jeden szlak”

Druki do pobrania:

Zarządzenie w sprawie otwartego konkursu ofert na zadania realizowane w 2017 roku przez organizacje pozarządowe na terenie Miasta Ostrów Mazowiecka

Wzór oferty


Ogłoszenie Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie świadczenia usług opiekuńczych na terenie Miasta Ostrów Mazowiecka w 2017 roku.


Mapa Miasta