-A +A
Ogłoszenia

Zarządzenie nr 26/2019 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie otwartego konkursu ofert na zadania realizowane w 2019 roku przez organizacje pozarządowe na terenie Miasta Ostrów Mazowiecka.

  1. Zaproszenie przedstawicieli organizacji pozarządowych  do udziału w pracach komisjikonkursowej w otwartym konkursie ofert na zadania realizowane w  2019 roku przez organizacje pozarządowe na terenie Miasta Ostrów Mazowiecka, ogłoszonym przez Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka w dniu  27  lutego 2019 roku.
  2. Wzór oferty.

  1. Zaproszenie przedstawicieli organizacji pozarządowych  do udziału w pracach komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej - świadczenie usług opiekuńczych na terenie Miasta Ostrów Mazowiecka w 2019 roku, ogłoszonym przez Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka  w dniu 14 listopada 2018 roku.
  2. Wzór oferty

  1. Oferta realizacji zadania publicznego
  2. Formularz zgłoszenia uwag do oferty

Mapa Miasta