-A +A
Pierwszy Zastępca Burmistrza

pierwszy zastępca burmistrza Zbigniew Chrupek

Funkcję Pierwszego Zastępcy Burmistrza pełni Zbigniew Chrupek

tel.: (029) 679 54 21

Pierwszy Zastępca Burmistrza wykonuje wyznaczone przez Burmistrza zadania i kompetencje:

 

1)  w powierzonym zakresie działania zapewnia realizację polityki określonej przez Radę Miasta,

2)  organizuje i nadzoruje rozwiązywanie spraw mających szczególne znaczenie dla zaspokojenia potrzeb społeczno – materialnych mieszkańców,

3)  zapewnia wykonywanie obowiązujących uchwał Rady Miasta oraz wdrożenie po uprzedniej akceptacji RM w formie uchwały - jej wniosków, wynikających z różnych dokumentów tego organu samorządu miejskiego,

4)  koordynuje i nadzoruje opracowanie projektów uchwał RM w swoim zakresie działania,

5)  współpracuje, zgodnie z powierzoną przez Burmistrza problematyką, z komisjami RM,

6)  zapewnia w powierzonym zakresie kompleksowe rozwiązywanie problemów wynikających z zadań Urzędu i kontroluje działalność wydziałów Urzędu, realizuje te zadania,

7)  wykonuje inne zadania zlecone przez Burmistrza.

Kontakt z Urzędem

  • Adres: ul. 3 Maja 66
    07-300 Ostrów Mazowiecka
  • Informacja: 29 679 54 50
    E-mail: poczta@ostrowmaz.pl

czytaj więcej

Plan Miasta

Mapa Miasta