-A +A
Skarbnik Miasta

Funkcję Skarbnika Miasta sprawuje mgr Anna Wilczyńska

Tel: (029) 679 54 21

Zadania Skarbnika Miasta


Skarbnik Miasta zapewnia w szczególności: sprawne funkcjonowanie Wydziału Realizacji Budżetu Urzędu Miasta oraz nadzoruje działalność wszystkich miejskich jednostek organizacyjnych w zakresie finansów publicznych, bez względu na przyjęte przez nie formy finansowo-organizacyjne.

Kontakt z Urzędem

  • Adres: ul. 3 Maja 66
    07-300 Ostrów Mazowiecka
  • Informacja: 29 679 54 50
    E-mail: poczta@ostrowmaz.pl

czytaj więcej

Plan Miasta

Mapa Miasta