Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2021 r. poz. 1899; zm.: Dz.U. z 2022 r. poz. 1846 i 2185/ podaje do publicznej wiadomości, że na terenie miasta Ostrów Mazowiecka:

  • przeznaczono do sprzedaży (na rzecz najemcy) następujące nieruchomości lokalowe w trybie bezprzetargowym:

ul. 3 Maja 48A/30

ul. 3 Maja 52A/21

ul. Partyzantów 7/11

ul. Lubiejewska 2D/31

  • przeznaczono do wniesienia jako wkład niepieniężny (aporty) do spółki komunalnej, następującą działkę komunalną:

działka w Starym Lubiejewie

działka przy ul. Lubiejewskiej

działka przy ul. Olszynowej


Wykazy nieruchomości wywiesza się do publicznej wiadomości na 21 dni tj. od 10 stycznia 2023 r. do 31 stycznia 2023 r.