ankieta

Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie, w ramach prac nad Audytem Krajobrazowym Województwa Mazowieckiego podjęło współpracę z Zakładem Gospodarki Przestrzennej i Nauk o Środowisku Przyrodniczym Politechniki Warszawskiej w celu wykonania badania ankietowego na rzecz ww. opracowania.

Przedmiotem badania ankietowego jest rozpoznanie materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego województwa mazowieckiego. Przeprowadzona ankieta umożliwi identyfikację cech krajobrazu w postaci tradycji, tożsamości i swojskości zamieszkiwanych Małych Ojczyzn.

Uprzejmie prosimy o wypełnienie ankiety. Odpowiedzi można przesłać w wybrany przez Państwa sposób:

  • poprzez wypełnienie ankiety w wersji elektronicznej pod adresem https://forms.gle/V6y7qRxFzyFBw3dg6
  • poprzez uzupełnienie ankiety w załączonym pliku docx i przesłanie na adresy lukasz.kuzak@pw.edu.pl i plock@mbpr.pl


Źródło: Zakład Gospodarki Przestrzennej i Nauk o Środowisku Przyrodniczym Politechniki Warszawskiej