grafika na temat konferencji

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu zaprasza do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. „SAMORZĄD TERYTORIALNY W POLSCE – STAN OBECNY I PERSPEKTYWY”.

Konferencją odbędzie się 15 października w trybie zdalnym i transmitowana będzie na kanale PWSZ Elbląg w serwisie YouTube.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Prelegentami będą wybitni eksperci z dużych ośrodków akademickich m.in. przedstawiciele Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu,

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie czy też Uniwersytetu Opolskiego.

Podczas konferencji poruszone zostaną m.in. następujące tematy:

  • Krytyczna analiza rozwiązań ustawowych dotyczących partycypacji mieszkańców na szczeblu samorządowym
  • Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza jako instytucja demokracji bezpośredniej
  • Współpraca organizacji pozarządowych z samorządem gdyńskim
  • Rady młodzieżowe jako forma partycypacji lokalnej – przykład miasta Gdańska
  • Blaski i cienie budżetu obywatelskiego. Opinia mieszkańców Elbląga o budżecie obywatelskim
  • Wspólnoty mieszkaniowe a partycypacja w samorządzie terytorialnym

Agenda: https://pwsz.elblag.pl/2-konferencja-samorzad-terytorialny-w-polsce-stan-obecny-i-perspektywy.html