Realizacja poboru krwi w Ostrowi Mazowieckiej odbywać się będzie na parkingu przy ratuszu w ambulansie RCKiK.

Akcja została zaplanowana na każdy 2 i 4 poniedziałek miesiąca.

Rejestracja dawców w godz. 9.00 – 13.00.

UWAGA: Stałe akcje poboru krwi zaplanowane są na cały rok, ale z przyczyn niezależnych od RCKiK mogą ulec zmianie ich terminy. Prosimy o każdorazowe sprawdzenie czy pobór krwi w danym miejscu jest ujęty w harmonogramie akcji krwiodawstwa. Akcję krwiodastwa zaplanowano w następujących terminach:

10, 24 stycznia

14, 28 lutego

14, 28 marca

11, 25 kwietnia

09, 23 maja

13, 27 czerwca

11, 25 lipca

08, 22 sierpnia

12, 26 września

10, 24 października

14, 28 listopada

12 grudnia