prace budowlane na ul. Prusa

Prace inwestycyjne obejmujące przebudowę ul. Prusa i Lubiejewskiej są na zaawansowanym poziomie. Obecnie postęp prac widać na ul. Prusa na odcinku od ul. Różańskiej do Jagiellońskiej. Ich intensywność obserwują władze miasta, stąd też częste wizyty burmistrza Jerzego Bauera i zastępcy burmistrza Daniela Choinki na budowie.

Zakres prac obejmuje rozbudowę i przebudowę kanalizacji deszczowej, sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, przebudowę i budowę infrastruktury technicznej. Powstaną dwa ronda – na skrzyżowaniu przy sądzie oraz przy ul. Jagiellońskiej. Miasto Ostrów Mazowiecka otrzymało na przebudowę ulicy Prusa i Lubiejewskiej ponad 5 mln złotych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (dawniej Fundusz Dróg Samorządowych).

Zakres prowadzonych prac na ul. Prusa wymagał wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu. Na każdym z czterech etapów konieczne jest wyłączenie fragmentów ulicy z ruchu pojazdów i ruchu pieszego, by sprawniej przeprowadzić prace. Na wszystkich etapach możliwy jest dojazd do posesji. Przewidywany termin zakończenia robót i wprowadzenia docelowej organizacji ruchu to 31 grudnia 2021 r.

Pierwszy etap zakłada wykonanie ul. Prusa od ul. Różańskiej do ul. Ogrodowej. Utrzymany zostaje prze-jazd na skrzyżowaniu z ulicą Tamkową. Drugi etap to prace od skrzyżowania z ul. Ogrodową (wraz ze skrzyżowaniem) do skrzyżowania z ul. Jagiellońską (bez skrzyżowania). Na trzecim etapie wykonywany będzie odcinek robót od skrzyżowania z ul. Jagiellońską (wraz z budową ronda na tym skrzyżowaniu) do skrzyżowania z ul. Sikorskiego (bez skrzyżowania). Czwarty etap to wykonanie odcinka od skrzyżowania z ul. Jagiellońską wraz z rondem na skrzyżowaniu z ul. Pocztową i Sikorskiego.