fragment wystawy Teresy Adamowskiej Spójrz na nią
Działalność sportowa i kulturalna w ubiegłym roku była bardzo ograniczona ze względu na wybuch pandemii koronawirusa. Sytuacja zmieniała się dynamicznie. Udział w wydarzeniach, prowadzenie zajęć i spotkań nie były w pełni możliwe.

Dyrektorzy i pracownicy miejskich jednostek kultury i sportu stanęli przed trudnym zadaniem, chcąc zapewnić mieszkańcom dostęp do swojej oferty. Ze sprawozdań, które Radzie Miasta przedstawiły: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Miejski Dom Kultury, Miejska Biblioteka Publiczna oraz Muzeum Dom Rodziny Pileckich wynika, że mimo pandemii jednostki te działały i wykonywały swoje zadania. Swą różnorodną ofertę prezentowały głównie w strefie online. Skalę zainteresowania ofertą pokazują statystyki.


Miejski Dom Kultury w Ostrowi Mazowieckiej zorganizował 83 wydarzenia online, 34 wydarzeń offline, w których wzięło udział 9 057 osób. Miesięcznie w zajęciach organizowanych przez MDK uczestniczyło 689 osób. Online odbywały się bezpłatne lekcje, konkursy, wykłady, wernisaże, koncerty. Galerię Jatki odwiedziło 3 387 osób. W Kinie Ostrovia odbyło się 594 seanse, sprzedano 14 806 biletów.


Z obiektów MOSiR przez większą część roku można było korzystać wyłącznie w reżimie sanitarnym. Mimo to z pływali skorzystało 45 820 osób, z kręgielni 4 320, z zajęć fitness 5 205. Odbyło się 72 wydarzenia sportowe, których Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji był organizatorem lub współorganizatorem. W 2020 r. do użytku po modernizacji został oddany stadion miejski przy ulicy Warchalskiego.


Miejska Biblioteka Publiczna w 2020 roku zarejestrowała 3 252 czytelników. Do księgozbioru Biblioteki zakupiono i opracowano 3 017 woluminów. Trwa remont zabytkowego budynku Biblioteki przy ul. 11 Listopada 8. W trakcie remontu udało się wygospodarować nową przestrzeń, dzięki czemu Biblioteka będzie nowoczesna, funkcjonalna, a jej oferta jeszcze bogatsza.

Muzeum Dom Rodziny Pileckich jest w trakcie przygotowywania wystawy stałej. Poświęcona będzie Witoldowi Pileckiemu, jego żonie Marii i bohaterowi zbiorowemu, czyli mieszkańcom miasta Ostrów Mazowiecka.


Radni, podczas sesji, która odbyła się 26 maja, gratulowali burmistrzowi, dyrektorom i pracownikom jednostek, którzy wkładają wiele pracy, poświęcenia w tworzenie propozycji form spędzania wolnego czasu w Ostrowi Mazowieckiej. Wyrazili szacunek i skierowali podziękowania za to, że pomimo pandemii i utrudnionych działań w ubiegłym roku zorganizowanych zostało wiele akcji, w które zaangażowali się mieszkańcy miasta.


Fot: fragment wystawy Teresy Adamowskiej "Spójrz na nią", Facebook/Jatki - Ostrów Mazowiecka