motyl
Miasto Ostrów Mazowiecka w ramach uczestnictwa w "Programie kaskadowych szkoleń dla pracowników samorządów terytorialnych w zakresie projektowania i gospodarowania zielenią w miastach” jest w trakcie przygotowywania projektu pod nazwą: „Motyli kącik”.

W ramach III sesji uzgodniono plan działań do wykonania przedmiotowej realizacji, uzgodniono wykaz prac, rodzaj nasadzeń. Oszacowano koszty prac i zakupu materiału do nasadzeń. Wykonano dokumentację: kosztorys oraz zakres prac.

Projekt szkoleniowy „Program kaskadowych szkoleń dla pracowników samorządów terytorialnych w zakresie projektowania i gospodarowania zielenią w miastach”, dofinansowany jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego nr 5.5 „Edukacja ekologiczna”.

Projekt jest realizowany przez Instytut Rozwoju Miast i Regionów (IRMiR).

fot. freepik.com