grafika wiele ludzi

Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka ogłasza otwarty konkurs ofert na zadania realizowane w 2022 roku przez organizacje pozarządowe.

Zaprasza także przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert.

Szczegółowe informacje znajdują się w załącznikach.