23 listopada br. miała miejsce inauguracyjna sesja Młodzieżowej Rady Miasta Ostrów Mazowiecka.

Porządek obrad zdominowały wybory Prezydium Rady. W głosowaniu tajnym wybrani zostali:

Przewodniczący - Bartłomiej Wachaczyk

Wiceprzewodniczących – Tadeusz Lech

Wiceprzewodnicząca - Karolina Murawska;

Wiceprzewodnicząca - Julia Nowicka

Sekretarz – Maciej Jarząbek.

Gośćmi na tej sesji byli: burmistrz miasta, sekretarz miasta, dyrektorzy szkół i instytucji miejskich. Burmistrz Jerzy Bauer pogratulował młodzieży przejawianej inicjatywy, życzył sukcesów w działalności na rzecz młodych mieszkańców miasta i podkreślił zaproszenie do wspólnej pracy.

Na następnym spotkaniu zostaną wybrane komisje oraz ustalone sposoby realizacji pomysłów wysuniętych przez młodzież.

Widząc aktywność i chęci młodych ludzi do działania mamy nadzieję na owocną współpracę i serdecznie życzymy satysfakcji z podejmowanych wyzwań.