grafika druk
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego przypomina, że od 1 lipca 2021 r. właściciele i zarządcy budynków mają obowiązek zgłoszenia źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Deklaracje, można składać online, bezpośrednio w CEEB lub w wersji papierowej, za pośrednictwem urzędu gminy.

Dotychczas złożono ponad 672 609 - deklaracji z szacowanej liczby 5 mln, przy czym dużą część z nich została złożona w wersji papierowej.

Na stronie internetowej Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków www.gunb.gov.pl znajdują się m.in. filmy instruktażowe, wzory wniosków i deklaracji oraz sekcja z odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania (FAQ).

ZOSTAŁO TYLKO 6 MIESIĘCY!

Terminy:

  1. deklaracje dotyczące źródeł ciepła, uruchomionych od 1 lipca 2021 r. należy składać w ciągu 14 dni od dnia uruchomienia źródła ogrzewania
  2. deklaracje dotyczące źródeł ciepła uruchomionych przed 1 lipca 2021 r. należy składać do 30 czerwca 2022 r.

Źródło: Główny Urząd Nadzoru Budowlanego


Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków