remont ulicy

Trwa wymiana konstrukcji jezdni wraz z nawierzchnią na odcinku ok. 105 m ulicy Królowej Bony w Ostrowi Mazowieckiej.

Termin realizacji inwestycji został określony do dnia 22.12.2021 r.