Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1990; zm.: Dz.U z 2019 r. poz. 2020, Dz.U. z 2021 r. poz. 11, poz. 234, poz. 1551 i poz. 1561), podaje do publicznej wiadomości, że na terenie miasta Ostrów Mazowiecka przeznaczono do sprzedaży w trybie bezprzetargowym (na rzecz najemcy) nieruchomość lokalową przy ul. Lubiejewskiej.

Wykaz nieruchomości wywiesza się do publicznej wiadomości na 21 dni tj. od 9 listopada 2021 roku do 30 listopada 2021 roku.