Budynki w mieście Ostrów Mazowiecka pokazane z lotu ptaka

Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r. poz. 1899)podaje do publicznej wiadomości, że na terenie miasta Ostrów Mazowiecka przeznaczono do sprzedaży (na rzecz najemcy) następującą nieruchomość lokalową w trybie bezprzetargowym przy ul. Sikorskiego 39/12


Wykaz nieruchomości wywiesza się do publicznej wiadomości na 21 dni tj.od 13 września 2022 r. do 4 października 2022 r.