sadzenie krzewów do donicy

Uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy kontynuują prace w „Topolowym Zakątku” przy projektowaniu „Ogrodowej Przystani”.


Zapraszamy mieszkańców do włączenia się w tworzenia „Ogrodowej Przystani” i dbanie o nasze wspólne dobro, jakim jest zieleń, przyroda, ogrody miejskie. Wkrótce, wspólnie ze wszystkimi założycielami Ogrodu i mieszkańcami miasta dokonamy symbolicznego otwarcia - mówi Kierownik ŚDS Anna Katarzyna Kolasińska.