grafika z napisem wyniki naborów na wolne stanowiska pracy

Zakończyła się procedura konkursowa na wolne stanowiska pracy. Do zatrudnienia na stanowisko Dyrektora Wydziału Realizacji Budżetu w Urzędzie Miasta wybrana została Wioletta Ogonowska, na Kierownika Miejskiej Świetlicy Socjoterapeutycznej - Piotr Szymalski. Nabór na stanowisko Kierownika Biura Promocji nie został rozstrzygnięty.