Miasto Ostrów Mazowiecka realizuje projekt pn. Wykonanie inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła na terenie miasta Ostrów Mazowiecka – ogrzewania lokali mieszkalnych, handlowych i usługowych oraz użyteczności publicznej.

W związku z tym dla wszystkich mieszkańców miasta została opracowana ankieta, którą można wypełnić na 4 sposoby:

  1. Elektronicznie - link do ankiety https://app.ekostrateg.com/zdi/ankieta?0&tenantId=ostrow_mazowiecka_publiczna&formId=INWENTARYZACJA
  2. Pobierając ankietę w formacie pdf (w załączniku na stronie)
  3. Pobierając druk ankiety w formie papierowej.
  4. W ramach projektu od 12 lipca do 30 września 2021 r. ankieterzy z Ostrowskiej Spółdzielni Socjalnej będą przeprowadzać rozmowy z mieszkańcami.

W przypadku pytań odnośnie wypełniania ankiety prosimy o kontakt z pracownikiem Ostrowskiej Spółdzielni Socjalnej Oliwią Żyjewską pod numerem telefonu: 600 729 517 w godzinach 8:00 – 16:00 od poniedziałku do piątku.

Ankieta pozwoli Miastu jeszcze lepiej zaplanować działania mające na celu likwidację niskiej emisji, a w rezultacie wpłynąć na poprawę jakości życia mieszkańców.

Dziękujemy za poświęcony czas i wypełnienie ankiety. Jeśli zdecydują się Państwo na wypełnienie ankiety według sposobu 2 lub 3, po wypełnieniu prosimy umieścić ankietę w urnie znajdującej się przed budynkiem Urzędu Miasta.

Więcej informacji dotyczących inwentaryzacji źródeł ciepła udzielają pracownicy Wydziału Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka email: czystepowietrze@ostrowmaz.pl, tel. 29 679 54 34.