III Zjazdu Przedstawicieli Samorządów i Partnerów programu „Zawołani po imieniu”

Podczas III Zjazdu Przedstawicieli Samorządów i Partnerów programu „Zawołani po imieniu” zorganizowanego 1 lutego br. w Warszawie przez Instytut Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego nasze miasto reprezentowały:

  • Dorota Ambroziak – dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Integracji Społecznej;
  • Ada Borowa – przewodnicząca Młodzieżowej Rady Miasta;
  • Maja Wyszyńska – wiceprzewodnicząca Młodzieżowej Rady Miasta.

Spotkanie rozpoczęło się od prelekcji, w której podkreślono wartość lokalnych miejsc pamięci, poprzez omówienie ich udziału w edukacji dzieci i młodzieży, a także wpływ kultywowania pamięci o minionych wydarzeniach na społeczeństwo. Następnie przedstawiono podsumowanie czterech lat współpracy z samorządami w ramach programu „Zawołani po imieniu”, ukazując pozytywne efekty wieloletniego współdziałania.

Wydarzenie było podzielone na trzy panele dyskusyjne: dla partnerów samorządowych, edukatorów oraz młodzieżowych rad powiatów i gmin. Nasza delegacja wzięła udział w dwóch debatach. W panelu dla partnerów samorządowych poruszono temat troski o lokalne miejsca pamięci, podkreślono ważność tych czynności w kontekście dostępu przyszłych pokoleń do wiedzy o historii najbliższych okolic. Omówiono różne sposoby oznaczania miejsc pamięci, a także formę współpracy samorządowców z instytucjami wojskowymi w dbaniu o pamięć np. przy organizacji uroczystości rocznicowych.

Natomiast podczas panelu dla młodzieżowych rad zajmowano się praktyczną stroną pełnienia funkcji kustosza i lidera lokalnej pamięci poprzez omówienie sposobów zwiększenia zainteresowania społeczeństwa, w tym głównie młodych osób, dbaniem o historię najbliższego regionu.

III Zjazd Przedstawicieli Samorządów i Partnerów programu „Zawołani po imieniu” był niezwykłą okazją do omówienia i analizy działań podejmowanych przez poszczególne samorządy w celu utrwalania pamięci o minionych wydarzeniach cechujących się wysoką wartością historyczną.

Program „Zawołani po imieniu” jest niezwykle istotny dla naszego miasta z uwagi na pamięć o Lucynie Radziejowskiej i Jadwidze Długoborskiej, które za pomoc okazaną Żydom zapłaciły najwyższą cenę. Lucyna Radziejowska była nauczycielką w pobliskiej Płatkownicy, za przyjęcie pod swój dach dwojga Żydów została umieszczona w niemieckim obozie Auschwitz-Birkenau, gdzie zmarła 20 marca 1944 r. Natomiast Jadwiga Długoborska prowadziła pensjonat w Ostrowi Mazowieckiej, w którym ukrywała Żydów oraz oficerów Armii Krajowej, w wyniku czego została rozstrzelana 29 czerwca 1944 r.