Turystyczny Produkt Roku 2020

Kapituła konkursu przyznała Miastu Ostrów Mazowiecka Godło "Turystyczny Produkt Roku 2020" za Muzeum Dom Rodziny Pileckich.

Muzeum - Dom Rodziny Pileckich to pierwsze instytucjonalne muzeum w historii Ostrowi Mazowieckiej i jedyne w Polsce muzeum poświęcone rotmistrzowi Witoldowi Pileckiemu i jego rodzinie. Jest prowadzone wspólnie przez Miasto Ostrów Mazowiecka oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Organizatorem konkursu jest redakcja Forum Biznesu.


Godło QI 2020

Kapituła Programu Najwyższa Jakość Quality International 2020 przyznała Miastu Ostrów Mazowiecka tytuł Laureata oraz Złote Godło Najwyższa Jakość Quality International 2020 w kategorii QI Product - produkt najwyższej jakości za Muzeum - Dom Rodziny Pileckich.

Muzeum zostało powołane do życia w 2016 r. Od tego momentu, jeszcze w trakcie budowy siedziby, placówka rozpoczęła od razu swoją pracę, realizując szereg projektów, z których rocznie korzysta ok. 9 tys. osób, głównie młodzieży. Muzeum upowszechnia historię życia Witolda Pileckiego m.in. poprzez coroczne „Święto Rot-mistrza Pileckiego” wraz z Piknikiem Historycznym. Muzeum integruje także lokalną społeczność oraz prowadzi szeroką działalność edukacyjną. Budowa placówki przy ul. Warszawskiej 4 została zakończona. Obecnie trwają ostatnie przygotowania do otwarcia siedziby muzeum i wystawy stałej. Organizatorem konkursu jest redakcja Forum Biznesu.


Lider Zmian 2019

Miasto Ostrów Mazowiecka zostało wyróżnione w konkursie „Lider Zmian” za zrewitalizowany obiekt Jatki.

Propozycje projektów można było zgłaszać w dwóch kategoriach – „Lider Zmian. Nagroda Internautów” oraz „Lider Zmian. Firma”. Ostrowskie Jatki uzyskały wyróżnienie w kategorii „Lider Zmian. Nagroda Internautów” w obszarze „Świat wokół nas”.

Miasto uzyskało dofinansowanie na realizację zadania „Ochrona zabytkowego budynku Jatek i nadanie mu nowych funkcji kulturalnych” w ramach Działania 5.3. Dziedzictwo kulturowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Zabytkowy budynek „Jatek”, znajdujący się w centrum Ostrowi Mazowieckiej przy ul. Pocztowej 12  jest wpisany do rejestru zabytków. Został wybudowany w 1903 roku i ma charakter przestrzennego obiektu handlowo-przemysłowego z przełomu XIX i XX w. Budynek jako jeden z nielicznych przetrwał II wojnę światową w stanie nienaruszonym. Przez wiele lat pełnił funkcję miejsca do uboju zwierząt hodowlanych, sprzedaży mięsa i ryb, od 2003 roku był nieużytkowany. Od tego czasu systematycznie niszczał. Samorząd Miasta Ostrów Mazowiecka podjął decyzję o remoncie i modernizacji tego budynku, mając na celu jego ochronę oraz dostosowanie do nowych potrzeb. Ze względu na jego wewnętrzną przestrzeń i walory historyczne, pomieszczenia zostały zaadaptowane do celów kulturalnych, w tym do spotkań, konferencji, koncertów, warsztatów, ekspozycji, zajęć doraźnych i stałych, spotkań z gośćmi i codziennego kulturalnego spędzania czasu. Wygospodarowana na dwóch poziomach przestrzeń „Jatek” jest wykorzystywana do realizacji bieżących działań Miejskiego Domu Kultury. Mieszkańcy Ostrowi Mazowieckiej różnych środowisk i grup wiekowych od lat oczekiwali na poszerzenie bazy kulturalnej. „Jatki” oraz rewitalizowana równolegle Stara Elektrownia przy ul. 11 Listopada wypełniły znakomicie dotkliwą lukę w tym zakresie. Obiekt został oddany do użytku 11 września 2018 roku. Jest pod opieką i w zarządzie Miejskiego Domu Kultury.


Przyjazna Gmina 2019

Miasto Ostrów Mazowiecka zostało nagrodzone za systematyczne wzbogacanie oferty dla mieszkańców i turystów, dzięki inwestycjom ostatnich kilku lat. W tym m.in. rewitalizację dwóch obiektów poprzemysłowych i oddanie ich na potrzeby społeczno-kulturalne, jak Galeria Jatki i Stara Elektrownia, a także remont kina Ostrovia. Miasto przygotowuje się także do otwarcia ekspozycji stałej w Muzeum Dom Rodziny Pileckich. Kapituła uwzględniła także zaplecze sportowe i rekreacyjne miasta, jak kryta pływalnia, sauny, kręgielnia, ścianka wspinaczkowa, korty tenisowe, skatepark, street workout park, boisko-lodowisko OMEGA, siłownie zewnętrzne. Do tego dochodzi oferta kulturalna, wśród niej m.in. Uniwersytet Trzeciego Wieku i Orkiestra Młodych, ale także oddział sportowy w Szkole Podstawowej nr 2, oferta półkolonii w MOSiR i MDK podczas ferii i wakacji, zajęcia wakacyjne w przedszkolach oraz wiele wydarzeń o charakterze ponadlokalnym, takich jak Święto Rotmistrza Pileckiego, 3x3 Quest, WOR WAR Ostrowska Gala Sportów Walki, Festiwal „Moda na Folklor” czy Festiwal „Ostrowski Styl”.

„Przyjazna Gmina” to ogólnopolski program, który redakcja Forum Biznesu kieruje do polskich miast i gmin. Ma on na celu wyłonienie najlepszych samorządów w Polsce, ale także promowanie i wspieranie sprawdzonych rozwiązań oraz nowych projektów w zakresie gospodarczym, społecznym, ekologicznym, turystyczno-przyrodniczym i historyczno-kulturowym.


Godło QI 2019

Kapituła Programu Najwyższa Jakość Quality International przyznała Miastu Ostrów Mazowiecka tytuł Laureata i Złote Godło w kategorii QI SERVICES – usługi najwyżej jakości - usługi dla mieszkańców i turystów. Miasto jako trzykrotny laureat konkursu, otrzymało też nagrodę specjalną Perłę QI. Organizatorem konkursu jest redakcja Forum Biznesu.


Godło QI 2018

Kapituła Programu przyznała Miastu Ostrów Mazowiecka tytuł Laureata i Złote Godło w kategorii QI SERVICES – usługi najwyżej jakości. Doceniono inwestycje infrastrukturalne i inicjatywy wzbogacające usługi miasta w zakresie zagospodarowania czasu wolnego mieszkańców. Organizatorem konkursu jest redakcja Forum Biznesu.


Lider Zmian 2017

Miasto uzyskało I miejsce w dwóch kategoriach – Najskuteczniejsi i Najaktywniejsi w subregionie ostrołęckim, jako beneficjenci środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

O nagrodę Lidera Zmian walczyli beneficjenci funduszy europejskich z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Organizatorem konkursu jest Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Marszałek Województwa Mazowieckiego.


Godło QI 2017

Miasto Ostrów Mazowiecka otrzymało Godło QI 2017 w kategorii QI Product – produkt najwyższej jakości. Nagrodzony został Produkt Konferencyjny - Ostrowskie Forum Rozwoju.

Kapituła Programu wysoko oceniła i nagrodziła działania związane z zaangażowaniem samorządu Ostrowi Mazowieckiej w doskonalenie procedur organizacyjnych w realizacji przedsięwzięcia, a także realizowaniem skutecznej polityki zarządzania we wszystkich aspektach działalności Urzędu Miasta w Ostrowi Mazowieckiej, a zwłaszcza w zakresie przedmiotu konkursowego zgłoszenia.

Ostrowskie Forum Rozwoju ma na celu tworzenie płaszczyzny do wymiany myśli, dobrych praktyk i poszukiwania innowacyjnych rozwiązań w przestrzeni samorządowej i biznesowej. Zostało zainicjowane przez Burmistrza Jerzego Bauera w 2015 roku. W spotkaniach na temat kierunków rozwoju Ostrowi Mazowieckiej bierze udział każdorazowo około 200 uczestników, w tym posłowie, lokalni i regionalni samorządowcy, przedsiębiorcy oraz przedstawiciele instytucji.

Najwyższa Jakość QI to Program projakościowy realizowany pod patronatem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Katedry Zarządzania Jakością Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.