pogoda
Pochmurno
-1°C

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

Od 1 lipca 2021 roku wszyscy właściciele lub zarządcy budynków mają obowiązek złożenia deklaracji dotyczących źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych. Na wysłanie deklaracji jest 12 miesięcy w przypadku budynków istniejących, natomiast nowo powstałych (po 1 lipca 2021 r.) 14 dni od momentu uruchomienia źródła ciepła.

Deklaracje będzie można składać:

  • przez internet za pośrednictwem systemu teleinformatycznego CEEB pod adresem zone.gunb.gov.pl, wykorzystując Profil Zaufany lub dowód osobisty z warstwą elektroniczną;
  • w formie papierowej – mieszkańcy mogą złożyć osobiście w Urzędzie Miasta Ostrów Mazowiecka (druki i informacje można uzyskać w pokoju nr 111, tel. 29 679 54 34).

Deklaracje do wypełnienia on-line są dostępne na stronie internetowej - https://zone.gunb.gov.pl/ lub do pobrania ze strony internetowej https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja...


Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021

Informujemy również mieszkańców Ostrowi Mazowieckiej, że obecnie realizowany jest przez Miasto Ostrów Mazowiecka podobny projekt pn. Wykonanie inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła na terenie miasta Ostrów Mazowiecka, w ramach którego zbierane są ankiety od mieszkańców z informacją o źródłach ciepła stosowanych do ogrzewania lokali mieszkalnych, handlowych i usługowych oraz użyteczności publicznej. Projekt realizowany jest przy pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021”.

Obowiązek przeprowadzenia ankietyzacji wynika z Program Ochrony Powietrza przyjętego uchwałą nr 115/20 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 8 września 2020 r. w sprawie programu ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim, w których zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu.

Program zawiera konkretne działania naprawcze, których wprowadzenie przełoży się na poprawę jakości powietrza w regionie. W dokumencie zawarto działania tzw. ogólne, czyli te obowiązujące dla całego województwa, m.in. inwentaryzację i wymianę kotłów, nasadzenia zieleni, czyszczenie ulic na mokro, zakaz używania dmuchaw do liści oraz szeroko pojętą edukację ekologiczną.

Każda mazowiecka gmina inwentaryzację kotłów powinna przeprowadzić do 31 grudnia 2021 r.

Uwaga!

Każdy właściciel/zarządca musi złożyć deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, nawet jeżeli wcześniej złożył ankietę lub podał dane ankieterowi o źródłach ciepła stosowanych do ogrzewania w budynkach w ramach przedstawionego wyżej Programu Ochrony Powietrza dla Województwa Mazowieckiego.