Karta Dużej Rodziny

Ostrowska Karta Rodzinka

logo ostrowskiej karty rodzinka

Do kogo skierowany jest Program?

Program skierowany się do rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie miasta Ostrów Mazowiecka mających na utrzymaniu troje i więcej dzieci.

Cele

Program ma na celu wspieranie rodzin wielodzietnych poprzez ułatwienie dostępu do różnorodnych dóbr i usług, w szczególności z zakresu kultury i sportu.

Kto jest uprawniony do korzystania z Programu?

Osoby posiadające aktualną Kartę Dużej Rodziny z numerem identyfikującym gminę (miasto Ostrów Mazowiecka) : 1416011. Nie ma potrzeby wyrabiania dodatkowych dokumentów.

Korzyści z udziału w programie:

  • zniżki w wysokości 50% w zakupie biletów wstępu na pływalnię Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej,
  • zniżki w wysokości 50% w zakupie biletów wstępu na boisko-lodowisko Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej (ul. Trębickiego) oraz za wypożyczenie łyżew,
  • zniżki w wysokości 50% na zajęcia organizowane przez Miejski Dom Kultury w Ostrowi Mazowieckiej,
  • zakup, dla osób dorosłych- członków rodzin wielodzietnych posiadających aktywną Kartę, biletów na seanse filmowe w kinie Ostrovia w Ostrowi Mazowieckiej w cenie indywidualnych biletów ulgowych,
  • zniżki w wysokości 50% na zakup biletów komunikacji miejskiej w Ostrowi Mazowieckiej,
  • zniżki w wysokości określonej przez podmioty, które przystąpią do Programu na podstawie umowy zawartej z Miastem Ostrów Mazowiecka.

Przedsiębiorco, jeśli jesteś zainteresowany udziałem w programie, wypełnij wniosek przystąpienia firmy do programu i dostarcz do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej lub Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka lub wyślij skan dokumentu mailem sekretariat@mopsostrowmaz.pl


Za koordynację działań związanych z realizacją Programu odpowiedzialny jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej. Pytania: sekretariat@mopsostrowmaz.pl, tel. 29 745 24 45