Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej jest jednostką organizacyjną Miasta Ostrów Mazowiecka powołaną do realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej.

Główne zadania MOPS:

 • Realizacja świadczeń z pomocy społecznej,
 • Stypendia szkolne,
 • Koordynacja działań w zakresie pomocy żywnościowej dla mieszkańców Miasta
 • Koordynacja działań Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
 • Działania na rzecz rodzin, w tym asystent rodziny,
 • Realizacja świadczeń rodzinnych, wychowawczych dodatków mieszkaniowych i energetycznych oraz funduszu alimentacyjnego.

Struktura MOPS:

 • Dział Księgowo - Kadrowo - Organizacyjny,
 • Dział Integracji, Pomocy Środowiskowej i Usług: zespół ds. pierwszego kontaktu, zespół ds. pracy socjalnej, zespół ds. usług, zespół/ stanowisko ds. świadczeń przyznawanych decyzją, stanowisko ds. profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, stanowisko ds. wstępnej kontroli dokumentów,
 • Dział Świadczeń Dla Rodziny: zespół świadczeń rodzinnych, wychowawczych, dodatków mieszkaniowych i energetycznych, zespół/ stanowisko ds. Funduszu Alimentacyjnego,
 • Ostrowski Klub Senior+,
 • Klub Integracji Społecznej
 • Kuchnia Miejska

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Warchalskiego 3

tel. 29 745 32 41, 29 745 24 45

fax 29 745 32 41

e-mail: sekretariat@mopsostrowmaz.pl

https://mopsostrowmaz.pl/