Strategia rozwoju odpowiada na podstawowe pytanie: co powinniśmy zrobić, aby jak najlepiej zaspokajać zbiorowe potrzeby mieszkańców miasta Ostrów Mazowiecka w okresie następnych kilkunastu lat? Strategia jest dokumentem określającym główne obszary, cele i kierunki prowadzenia długookresowej polityki rozwoju w mieście w perspektywie do 2030 roku.